Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

fantik
17:22
3576 7990 500
Reposted byslid0 slid0

June 12 2018

fantik
20:23
7148 8f4b 500
Reposted bypuddinglordsanczojanealicejonessmoke11

June 04 2018

fantik
08:43
0679 b319 500
Reposted fromhangover hangover viazachlanny zachlanny

May 16 2018

fantik
07:52
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viaanything anything
fantik
07:52
...i życie bez sensu.

May 15 2018

fantik
15:40
7680 9bc6 500
Reposted bycrc999 crc999
fantik
15:40
7679 66cf 500
Reposted bytatzeNoizaprimevalsoupetersohryushikajiyouambiauekp125CarridwenNekonfupduckareyouboredMrWaspeglerion-justforfunschlingelblkidjanuschytrussofiasanythingBattlecakeninjamonkeyStadtgespenstmolcrazydunkyzideshowbobdakoElbenfreunddotmariusznitroventschottladenpankamiensm0k1nggnureloveutionstraycatirmelinmanxxGantartomashnibotkarolinnaamichalkoziolskillzmcflylordminxvanionreoxMrrrukjaggerathalisdianazetatrantaAmericanloverjanealicejonesxallevuneinteressiert-mich-netjunicornblackspearstraycat

May 08 2018

fantik
18:49
0420 2291 500
Reposted byHypothermianitroventDagarhenduobixpassingbirdjanuschytrusfupduckankinargasekdancingwithaghostnerdanel

April 06 2018

fantik
12:37
3893 c12a
Reposted fromtgs tgs viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

March 29 2018

fantik
12:00
3082 6dee 500

February 17 2018

fantik
10:14
Reposted fromgruetze gruetze viaBabson Babson

December 28 2017

10:23
8238 bb09 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabadblood badblood

December 22 2017

fantik
18:09
0053 a5ee
Reposted fromnutt nutt

December 01 2017

fantik
20:59
2434 55a3 500

November 23 2017

fantik
07:14

November 15 2017

fantik
14:36
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viaCut Cut

November 10 2017

fantik
10:13
fantik
09:26
1663 0245
Reposted fromneon neon viapomoor pomoor

October 10 2017

fantik
16:25
5831 b0aa 500

August 30 2017

fantik
11:51
6364 25b1
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viahash hash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl